Keepers Zambia Foundation
Phone:+260 211 293 333 Email: info@keeperszambia.org
Ezra Brian Banda

Ezra Brian Banda

Executive Director
Mevis Kasabula Mbindika

Mevis Kasabula Mbindika

Finance and Administration Manager
Simwinga James

Simwinga James

Senior Programmes Manager
Chibale Phiri Malekani

Chibale Phiri Malekani

Programme Manager
Melody Nyoni

Melody Nyoni

Office Assistant